Google Chrome en Roaming Profiles

Wanneer je gebruik maakt van roaming profiles can het lastig zijn om Google Chrome the gebruiken. Dit omdat Google de instellingen van Chrome opslaat in de lokale directory (%localappdata% en niet in de roaming directory (%appdata%). Hierdoor krijgt een gebruiker dat gebruikt maakt van een roaming profile geen instellingen (bv favorieten, taalinstellingen) mee van Google Chrome.

De oplossing is om de UserDatadir voor Chrome in te stellen.
Windows Register Locatie: Software\Policies\Google\Chrome\UserDataDir
Mac/Linux Voorkeursnaam: UserDataDir
Data type: String (REG_SZ)

De waarde kan je bv zetten naam: ${roaming_app_data}/Chrome
Dit zorgt ervoor dat onder het roaming gedeelte een subfolder Chrome komt, met alle settings van die gebruiker.

Meer informatie over UserDataDir: http://dev.chromium.org/administrators/policy-list-3#UserDataDir
Meer informatie over de UserDataDir variabelen: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables

SHARE IT:

Related Posts